Illustreret Konversationsleksikon.

Kaudervælsk

Kaudervælsker Betegnelse for et af Bestanddele af to eller flere Sprog sammensat Sprog, hvori alle eller dog de fleste Ord ere forvanskede. Ordet skal have sin Oprindelse af det tyske "kaudern", pludre (som en Kalkun) og "vælsk" (udenlandsk). Paa Dansk bruges ogsaa Pludervælsk i samme Betydning.