Illustreret Konversationsleksikon.

Kammertone

Kammertonekaldtes tidligere den sædvanlig Stemning af Instrumenter til Udførelse af Kammermusik i Modsætning til Orgelstemning, der kaldtes Kortone og er een Tone højere. K. var dog svævende, saa længe man endu ej kendte noget Middel til at tælle Tonernes Lydsvingninger, men i 1859 fastsatte en Pariserkommission 870 Enkeltsvingninger (435 Dobbeltsvingninger) i et Sekund ved en Temperatur af 15º R. for det enstregede a, og denne norm er siden da trængt igennem næsten overalt.