Illustreret Konversationsleksikon.

Kalender

Kalender. Da Rusland efter den ældre julianske Kalender i 1900 har Skuddag, hvilket den gregorianske K. ikke har for nævnte Aar, maa der fremtidig til den russiske Dato lægges 13 i Stedet for, som hidtil, 12.