Illustreret Konversationsleksikon.

Kalejdoskop

Kalejdoskop, et af Brewster 1817 opfundet Apparat, bestaaende af et Rør, hvori der paa langs er anbragt to Spejle af sværtet Glas under en spids Vinkel med hinanden og saaledes, at Vinkelen gaar et helt Antal Gange op i 360°; ved den ene Ende af Spejlene findes en gennemsigtig Daase, hvori en Del løse farvede glasstumper, Perler eller lgn. Ser man nu ind i røret igennem et Hul i dets anden Ende, da ses Glasstumperne med deres Spejlbilleder at danne regelmæssige Figurer, der ofte ere særdeles smukke; den mindste Omdrejning af Røret forandrer straks disse Figurer og maa saaledes frembringe en Mangfoldighed af dem. Benyttes af Mønstertegnere og som Legetøj.