Illustreret Konversationsleksikon.

Kalejdofon

Kalejdofon, et af Wheatstone (1827) opfundet Apparat til at iagttage Svingningerne af den frie Ende af en Stang, hvis anden Ende ligger fast. Stangen er med den ene Ende sat fast i et Bræt; paa den anden Ende bærer den en lille blank Metalkugle. Giver man nu Stangen et Slag fra Siden, ser man det stærkt lysende Punkt, der iagttages paa enhver blank Kugle, beskrive mer eller mindre sammensatte Linier, alt efter som Længden og Bredden af Stangens Gennemsnitsflade staar i det ene eller det andet Forhold (i Figuren angivet ved Foden af Stangen) til hinanden.

(TEGNING: Kalejdofon. )