Illustreret Konversationsleksikon.

Kaffer

Kaffer, Folk i Sydafrika, hører til Bantustammen, mørk Hudfarve, kraftige, smidige og udholdende, udmærke sig ved Mod og Behændighed. Hertil høre 1) de egentlige K., 5 Folkegrupper paa Østkysten: Amakosa'er, Amatonge'er, Amsuazi'er, Amaponda'er og Amasulu'er (Sulukaffer, der er den mægtigste Stamme, N. for Natal), 2) Betschuanerne, i det Indre, 3) Herero'er eller Dama'er i S.V.afrika. De ere Hedninger, men dyrke ikke afguder, hvorimod de tro paa trolddom. I nyere Tid har der jævnligt været ført Krige mod dem, saaledes 1852, fremdeles 1879 af Englænderne under Chelmsford og Wolseley mod Sulukafferne under Cetevajo. De egentlige K. og Betschuanerne staa siden 1847 hovedsagelig under britisk Overherredømme.