Illustreret Konversationsleksikon.

Judas Iskariotes

Judas Iskariotes(hebr., "Manden fra Karioth", en By i Juda Stamme), den 12te af Jesu Apostle, der forraadte Jesus til Jøderne ved et Kys. Senere hængte han sig af fortvivlelse over denne sin Gerning. Navnet Judas bruges ofte ganske lig en Forræder. Judaskys, falsk, forræderisk Kys. Judaspenge, Penge, der modtages som løn for foræderi.