Illustreret Konversationsleksikon.

Jordskælv

Jordskælv, Rystelser af Jordens overflade, der kunne hidrøre fra Jordklodens stadig fortsatte Afkølning, som medfører Sammentrækning af Jordskorpen og Tryk paa Klodens ildflydende Indre liggende Punkt, ramme først det lodret over dette liggende Punkt og frembringe paa fjærnere liggende Punkter Stød i skraa Retning. Fra alle af J. ramte Punkter forplanter Rystelsen sig som Bølgebevægelse. J. kunne være meget voldsomme, bekendt er saaledes J. i Lissabon 1/11 1755, der forvandlede største Delen af Byen til en Grushob.