Illustreret Konversationsleksikon.

Jertegn

Jertegn, gammelt Ord for Mirakel. J. kaldtes især tidligere ethvert usædvanligt Fænomen, f.Eks. kometer, Meteorer o. densl., Fødsel af ejendommelige Misfostere blandt Kvæget etc., med hvilke Folketroen forbandt Forestilling om kommende skrækkelige Begivenheder. Troen herpaa var saa rodfæstet og Angsten for de herved formentligt bebuede Ulykker saa stærk, at enfoldige Menneskers opskræmmede Fantasi ofte dem til at se J., hvor intet havde været paa ferde (f.Eks. Tyre med gloende Horn, Mennesker med Bukkeben osv.), og er endu ingenlunde ganske udryddet.