Illustreret Konversationsleksikon.

Intelligens

Intelligens, lat., Forstand i højere Betydning, saavel den, der beror paa erhvervede Kundskaber som paa højere Aandsbegavelse. Intelligent er den, der baade er i besiddelse af gode Kundskaber og Begavelse.