Illustreret Konversationsleksikon.

Influenza

Influenza, Grippe, er en akut, epidemisk optrædende Infektionssygdom. Den ledsages af stærk Feber, betydelig Liden af Almenbefindendet, Katar af Slimhinderne, navnlig som Snue og Bronchitis, undertiden af Lungebetændelse og svære Hjærnesymptomer. Som Eftersygdom ses ofte forskellige Sygdomme i Nervesystemet, Sindssygdom, Lamheder osv. Under heftige Epidemier kan der være temmelig stor dødelighed, navnlig gennem Lungelidelser.