Illustreret Konversationsleksikon.

Impotens

Impotens, Mangel paa Evne hos Manden til at udføre et befrugtende Samleje. Aarsagerne kunne være Dannelsesfejl i Parringsorganet (Hypospadi o.a.), forskellige sygelige Tilstande (Sukkersyge, almindelig Svækkelse) eller - hvad der er hyppigst - rent psykiske (Modvilje, manglende Selvtillid osv.).