Illustreret Konversationsleksikon.

Imponere

Imponere, lat., vække Agtelse eller gøre Indtryk ved Udseende eller overbevisende Tale; ogsaa ofte om at gøre uberettiget Indtryk ved paatagne overlegne Miner eller ved Ytringer, der fremføres i en overlegen Tone.