Illustreret Konversationsleksikon.

Hypospadi

Hypospadi, en medfødt Misdannelse af Penis, idet Urinrørets Munding i Stedet for at ligge i Spidsen af Penis er forlagt til Underfladen, undertiden helt hen til Overgangsstedet til Pungen. Selv de lavere Grader af H. spille en Rolle, idet de ofte medføre Ufrugtbarhed for Manden Vedkommende; ved de højere Grader kommer hertil Vanskeligheder ved Vandladningen. Helbredes ved Operation.