Illustreret Konversationsleksikon.

Hypnotisme

Hypnotismeer en ad psykisk Vej fremkaldt kunstig Søvntilstand. Alt efter Søvnens Dybde skelner man mellem forkellige Stadier: Katalepsien, Letragien og Somnambulismen, det dybeste Stadium og det, hvori den hypnotiserede er mest modtagelig for Indtryk (Suggestion) fra Hypnotisørens Side. Søvnen kan fremkaldes paa mange Maader, men i Almindelighed enten ved, at Hyptnotisøren lader Individet stirre paa en skinnende Genstand, eller ved at han selv fikserer Individets Øjne stift. Søvnen hæves ved at puste paa Individets Øjne. Hysteriske Patienter ere lettere at hypnotisere end sunde Mennesker, og de er ogsaa over for de hysteriske Lidelser, at H. finder sin største Anvendelse som Helbredelsesmetode. H. er det samme som tidligere Tiders Mesmerisme (efter Wienerlægen Mesmer, 1734 - 1815), Braidismen og dyrisk Magnetisme.