Illustreret Konversationsleksikon.

Hunger

Hunger, en ejendommelig Fornemmelse, der navnlig er lokalisert til Mageegnen, og som opstaar, naar Organismen i længere Tid har savnet Føde, men hvis nærmere Aarsag ikke kendes; formentlig sker der en Paavirkning af Nerverne i Fordøjelsesorganerne. Sygeligt Symptom ved visse Lidelser, f.Eks. Bændelorm, Sukkersyge o.a.