Illustreret Konversationsleksikon.

Humperdinck

Humperdinck, Engelbert, tysk Komponist, f. 1/9 1854, uddannet ved Musikkonservatorierne i Köln og München, sejrede i tre paa hinanden følgende Konkurrencer og blev derefter Lærer ved Konservatoriet i Barcelona, 87 ved det Hochske Konservatorium i Frankfurt a M. Han blev med eet Slag berømt ved Eventyroperaen "Hans og Grete", der først opførtes 94 i Weimar og derefter spilledes paa de vigtigste europæiske Scener, hvor navnlig de indlagte Folkemelodier slog an, men iøvrigt stod i noget Misforhold til den Wagnerske Behandling af Orkester og Recitativ. Melodramaet "De kongelige Børn" (96) gjorde mindre Lykke. H. har ogsaa skrevet enkelte Korværker, som "Das Glück von Edenhall", "Die Wallfahrt nach Keevelaar" osv.