Illustreret Konversationsleksikon.

Humor

Humor, lat., egtl. "Vædske, Fugtighet"; i overført Betydn. de Gemytsretning, der er mere tilbøjelig til at betragte Livet fra den kosmiske end fra den alvorligere Side. Ofte vil Ordet H. kunne erstattes af "Lune". Humoreske, en med Humor skreven Fortælling; ogsaa en særegen Art Musikstykker. Humorist, en Mand af muntert Lune, særlig en paa een Gang alvorlig og spøgefuld Forfatter. Humoristisk, hvad der henrører til, vidner om Humor.