Illustreret Konversationsleksikon.

Humbug

Humbuger alt, hvad der gaar ud paa ved Midler, der uden at være ligefrem strafbare dog maa siges at være mindre honnette, at bibringe Publikum falske Forestillinger om noget for saaledes at tjene paa dets Bekostning. Særlig betegner H. en Sløjfe, der knappes paa Halsknappen for at gøre Indtryk af et solidt Slips. Ordet stammer fra Nordamerika.