Illustreret Konversationsleksikon.

Human

Human, menneskelig, menneskevenlig, i Regelen med Underforstaaelse af, at man er h. paa Grundlag af højere Dannelse. Humanitet, Menneskelighed, Menneskevenlighed, især begrundet i højere Dannelse.