Illustreret Konversationsleksikon.

Hovedpine

Hovedpineer en sygelig Tilstand, som navnlig findes hos nervøse og blodfattige Individer, og som Symptom paa Hjærnelidelser. Den nervøse H., der især er almindelig hos Kvinder, har ofte sin Aarsag i Fordøjelsesforstyrrelser, Menstruationsbesværligheder osv. Den lokaliseres i Regelen til Forhovedet, bag Øjnene eller som en dump Smerte i Baghovedet, eller til Issen som et borende Tryk, den saakaldte Clavus (Ligtorn) hystericus. Almindeligt følger Smerten en Nervegrens Udbredning, f.Eks. Nerven over Øjet (Neuralgi), eller alle følenervene i den halve Side af Hovedet (Migræne). H. kommer som Regel i Anfald af Timers indtil Døgns varighed og svinder ofte af sig selv, navnlig efter Søvn. Den anæmiske H., der ofte optræder som migræne, findes især hos blegsotige Kvinder og unge Mænd og har sin Aarsag i mangelfuld Blodtilførsel til Hjærnen; den paavirkes bedst ved Behandling med Jærn, Motion i frisk Luft osv.