Illustreret Konversationsleksikon.

Hottentotter

Hottentotter(dvs: de Stammende); saaledes kaldte Hollænderne de oprindelige Beboere af Sydafrika. Denne Race er nærbeslægter med Buskmændene, men forskellig fra Negerracerne, og deler sig i 3 Hovedstammer: Korana ved Oranjefloden, Namaqua i Namaqualandet og Damaralandet og Kap-H., hvilke sidste dog næsten ere uddøde. H. ere af svagelig Legemsbygning, af gulbrun Hudfarve, med kruset og filtret Haar, smal Pande, fremtrædende Kindben, spids Hage, flad Isse, smaa Hænder og Fødder, Kvinderne med stærkt udviklet Bagdel. H.s Antal udgør nu ialt næppe 100,000.