Illustreret Konversationsleksikon.

ôtel

ôtel, fr., Bolig for højere Embedsmænd (f.Eks. Gesandtskabshotel) eller rige og fornemme aristokratiske Familier; fremdeles større offentlige Bygninger (som H. de ville, H. des Invalides i Paris o. fl.); endelig ogsaa Gæstgivergaard (H. d'Angleterre, H. Phønix osv.). H. garni er et H., hvor rejsende tage ind for længere Tid og blot erholde Bolig og Frokost.