Illustreret Konversationsleksikon.

Hikke

Hikke(Singultus), en Lyd, som fremkaldes ved en pludselig uvilkaarlig Indaandingsbevægelse. Den opstaar ved en krampagtig Sammentrækning af Mellemgulvet. Findes navnlig hos Børn og nervøse Individer, som sygeligt Symptom ved visse Underlivssygdomme, især Bughindebetændelse og Tarmslyng. Lettere Grader af Hikke standses ved langsom Vanddrikken eller Tilbageholden af Aandedrættet i kort Tid.