Illustreret Konversationsleksikon.

Herpes

Herpes, en Hudsygdom, der viser sig som Grupper af smaa Blærer paa rød Bund. Den opstaar akut og findes almindeligst omkring Munden, især under febrile Sygdomme. Blærene tørre ind i Løbet af faa Dage uden Behandling.