Illustreret Konversationsleksikon.

Hektograf

Hektografer et Apparat, ved Hjælp af hvilket akrevne Sager kunne kopieres. Det bestaar af een Plade af en elastisk Masse, dannet af Glycerin og Lim, er er støbt i en flad Blikbakke. Skriften skrives med et stærkt Anilinblæk, og Papiret lægges paa Pladen og trykkes til, hvorved Skriften overføres paa Pladen. Naar svagt fugtet Papir lægges ovenpaa vil Skriften kopieres derpaa. Pladen kan dannes af 1 Del Gelatine, 4 Dele Glycerin og 2 Dele Vand, Blækket af 100 Dele Methylviolet, 80 Dele 20 pCt. Eddikesyre og 820 Dele Vand. Anilinfarver falme, og Kopierne holde sig derfor ikke. Man har derfor omdannet Apparatet til Kallografen. Her skrives med et Kampeschetræksblæk, og Skriften aftrykkes paa Pladen. Gaas denne over med en Valse med Bogtrykkerfarve, og ved at trykke et Papir mod de saaledes farvede Skrifttræk ville disse afsætte sig paa dette.