Illustreret Konversationsleksikon.

Hedninger

Hedninger, dannet af det tyske "Heiden", en Oversættelse af det latinske: "pagani", betegner egentlig dem, der høre Landet til, modsat Bybefolkningen, idet Hedenskabet, efter at Kristendommen havde sejret, fortrinsvis vedblev at have sine Tilhængere blandt Landbefolkningen. Det er derefter gaaet over til at betegne alle Tilhængere af de polyteistiske Religioner. - Hedningekristne kaldtes i Oldkirken Hist. de Kristne, der før deres Omvendelse vare Hedninger, i Modsætning til Jødekristne.