Illustreret Konversationsleksikon.

Harmonika

Harmonika, Benævnelse for forskellige musikalske Instrumenter med Glasklokker, der ere stemte i forskellige Toner og bringes til at klinge enten ved at berøres med fugtige Fingre, ved at stryges med Bue eller ved et Tastesystem. Mundharmonika er et Børneinstrument, der ved at blæses med Munden frembringer forskellige samstemende Toner, men ingen Melodi. H. bruges ogsaa i Stedet for Accordion.