Illustreret Konversationsleksikon.

Harmoni

Harmoni, gr., "Samstemning", betyder i Musikken Forbindelsen af flere forskellige Toner til en Akkord, dernæst Beskaffenheden af et Musikstykke, for saa vidt det betragtes som en Samling af Akkorder. H. bruges ogsaa i samme Betydning som Akkord, f.Eks. Dominant-, Septimharoni = Dominant-, Septimakkord. Harmonilære er Læren om Dannelse af Akkorder med alt, hvad hertil hører, saasom Akkordernes rette Forbindelse, deres Overgang til eller Sammensmeltning med paafølgende Akkorder; H. er derfor Indledning til Kompositionslæren, idet denne bestaar af H., Kontrapunkt, Kanon og Fuga, fri Komposition.