Illustreret Konversationsleksikon.

Harem

Harem, arab., egtl. "det utilladte", dvs: utilgjængelige, kaldes hos Muhamedanerne det Parti af Huset, der bebos af Kvinderne og ikke maa betrædes af nogen fremmed Mand. Navnet bruges fremdeles ogsaa om selve Beboerinderne og i videre Forstand om samtlige kvindelige Medlemmer af Huset, i snævrere Forstand om de retmæssige Ægtehustruer, af hvilke Muhammedaneren after Koranen kan have fire, medens han dog sjældent gør Brug af denne Tilladelse.