Illustreret Konversationsleksikon.

Hansen

Hansen, Gerhard Armauer, Broder til Andreas Michael H., f. i Bergen 29/7 1841, medic. Kand. 66. Som Student vandt han Guldmedaille for Besvarelsen af en medicinsk opgave. Senere fik han ogsaa Belønning for et Arbejde over "Bacillus lepræ" og for sine øvrige Undersøgelser ang. Spedalskheden. Baade i inden- og udenlandske Journaler har han skrevet ansete Afhandlinger over medisinske Spørgsmaal.