Illustreret Konversationsleksikon.

Hamp

Hamp, Cannabis, Slegt af Hampefamilien. Den almindelige Hamp, C. sativa, forekommer i to Varieteter, en europæisk og en indisk. Den første er vel kendt hos os som "Bladgruppeplante", hvortil den egner sig godt med sin høje, statelige Vækst og sine haandsnitdelte Blade; Hanplanten er sterk grenet med aabne, topformede Stande af uanselige, grønlige Blomster, Hunplanten Blomsterstande ere kortere og mere tiltrykte. Frugterne, smaa tyndskallede Nødder, benævnes almindelig "Hampefrø"og finde Anvendelse paa Grund af deres store indhold af fed Olie. Sejbastcellerne isoleres paa lignende Maade som Hørrens, og bruges ligesom denne til Spindtaver; de ere dog betydelig grovere. Den indiske Form er lavere, mere grenet, og dens Sejbastceller saa træede og forholdsvis skøre, at de ikke benyttes som Spindmateriale; Planten udmærker sig ved sin store Rigdom paa harpiksførende Kirtelhaar, der giver den dens ejendommelige Værdi. Af Planten fremstilles den berusende Drik Haschisch, der spiller en stor Rolle i Indien og derfra er udbredt mot Vest. Indisk Hamp gaar i Handelen i 2 Former, dels Bladene alene, Bhang, dels de afbladede Blomsterstande, Ganjah (Betegnelsen "Guaza" bruges snart om det ene, snart om den anden af disse Handelssorter); den sidste er den mest harpiksholdige og kommer ogsaa til Europa, hvor den bruges som Lægemiddel. Den bedste Ganjah kommer fra Distrikterne Rajschahi og Bagrah Nord for Kalkutta; den bruges i sin Hjemstavn sammen med Tobak til Rygning, medens Bhang er et hyppigt anvendt Berusningsmiddel, der nydes som Drik, tillavet med Vand, Mælk, sort Peber, Krydderier etc. Endu stærkere virkende er den afskrabede Harpiks, Charas eller Churrus, der især findes i Yarkand, bruges sammen med Tobak og ikke kommer i den europæiske Handel.