Illustreret Konversationsleksikon.

Hallucinationer

Hallucinationerere Sanseindtryk, der opstaa umiddelbart i selve de dele af Hjernen, som staa i Sansingens Tjeneste, uden at der, som ved ægte Sanseindtryk, har fundet nogen Pirring af et ydre Sanseorgan Sted (f.Eks. Hørsels-H., uden at der har været nogen Lyd, som har paavirket Trommehinden, det indre Øre, Hørenerven og dens Udspring i Hjernen). Derfor kunne Syns-H. opstaa hos blinde, Hørelses-H. hos døve. Alle vores Sanser kunne blive Sædet for H., optræde som Regel kun ved sygelige Tilstande i hjernen og da særlig i Sindsygdomme, men de kunne ogsaa findes hos ganske raske Mennesker.