Illustreret Konversationsleksikon.

Halfbreed

Halfbreed[hahfbrihd], eng., egtl. halvdannet, halvudviklet, bruges om afkom af Hvide og Indianere i Nordamerika; ogsaa om Heste af halvt Blod.