Illustreret Konversationsleksikon.

Haglafledere

Haglafledere, Apparater eller Metoder til enten ganske at forhindre eller dog skærme Sæden mod Virkningerne af Haglnedslag. Der har til forskellige Tider været foreslaaet forkellige saadanne; Pæle forbundne ved Halmsimer, lodretstaaende Stænger med Halmknipper foroven, store Baal, Affyring af Kanoner o.l. Men alt saadant har vist sig ganske frugtesløst, og det er næppe nogen Udsigt til, at det skulde lykkes at finde virkelig virksomme H.