Illustreret Konversationsleksikon.

Hagekorset

Hagekorset, Kors med vinkelbøjede Arme, helligt Tegn hos de fleste indoeuropæiske Folk i Oldtiden, antages at være Symbol paa det evige Kresløb og den højeste Guddom. I Skandinavien findes det ikke sjældent paa Guldbrakteater og er rimeligvis der Mærke for Odin eller Tor.

(TEGNING: Hagekors)