Illustreret Konversationsleksikon.

Hærværk

Hærværkbetegnede oprindelig ikke en Forbrydelse, men den hæderlige Manddomsfærd. som øvedes paa Vikingetog og i Krige; i de ældste danske Love betyder H. en Voldshandling udøvet af flere, i Almindelighed fem, bevæbnede Mænd i Forening, og først jydske Lov forudsætter, at H. kan udøves af en enkelt Mand. Straffeloven af 10/2 1866 har nu i § 296 at almindeligt Straffebud for forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse af fremmed Ejendom