Illustreret Konversationsleksikon.

Hæmorrhoider

Hæmorrhoider("den gyldne Aare") er en sygelig Udvidning af Venerne (Blodaarene i den nederste Del af Endetarmen og omkring Endetarmsaabningen). Den hyppigste Aarsag er en mangelfuld Tarmfunktion, hvorved Ekskrementerne ophobes i den nederste Del af Tarmen og fremkalde Tryk; herved bliver Blodstrømmen i Venerne langsommere eller standser, og Venen udvider sig. H. findes ogsaa ved Hjærte- og Leversygdomme, ved Livmodersygdomme osv. H. viser sig som indtil valnøddestore, sorte, halvbløde, meget ømme Knuder, ofte flere samtidigt, i Endetarmsaabningen (udv. H.) eller lidt oven over denne (indv. H.). De give Anledning til stærk Smærte, især ved Afgangen af Ekskrementer. Undertiden blive de betændte, og Smerten bliver da værre og Sygdommen farligere. undertiden springe de af sig selv op at bløde, og der kommer da stor Lindring (heraf Navnet: "den gyldne Aare", idet man troede, at andre Sygdomme forhindredes fra at komme til Udbrud, naar der kom en rigelig Blødning fra en H.). Ved Behandlingen kommer der fremfor alt an paa at bringe Fordøjelsen i Orden. Undertiden hjælpe visse Salver, ved langvarige og meget udtalte Tilfælde maa der foretages Operation.