Illustreret Konversationsleksikon.

Guitar

Guitar[gitár], Strengeinstrument med seks Strenge, E, A, d, g, h og e, de 3 dybeste overspundne, de øvrige Tarmstrenge. Strengene klinge en Oktav dybere end de betegnes i Nodesystemet. Instrumentet har udviklet sig af Luthen, men Kassen er større end paa denne. Gribebrædtet er inddelt ved Messingophøjninger paatvers og er fladt som Kassen. Instrumentet anslaas med højre Haands Fingre over Lydhullet, medens den venstre Haand betjener Gribebrædtet. G. benyttes især til Akkompagnement af Sange for een Stemme, mest Romancer, Serenader o. l. Dog har den ogsaa været benyttet til Solospil af Virtuoser (Carulli, Ferd, Sor, den danske Kapelmusikus Lemming, der dog egentlig var Violinist, o. fl.).