Illustreret Konversationsleksikon.

Grog

Grog, engelsk Drik af Rom, Vand og Sukker, i Regelen kold; skal være indført 1740 af Admiral Vernon, der bar en Kjole af groft, kamelhaaragtigt Tøj (Grogram).