Illustreret Konversationsleksikon.

Grisette

Grisette[grisett], fr.; herved forstaas i Frankrig en ung Pige af de lavere stillede Samfundsklasser, der lever for sig selv og ernærer sig af sine Hænders Arbejde. Navnet hidrører fra den Klædning, saadanne i Almindelighed bar, af graat uldent Stof. I Paris forbandtes, og navnlig kaldte man de Piger, der levede sammen med Studenter, Kunstnere etc. i fælles Husholdning, g. du quartier latin. G. er ofte fremstillet i franske Romaner, især af Paul og Henri de Kock. Den egentlig typiske G. er dog nu forsvunden.