Illustreret Konversationsleksikon.

Grieg

Grieg, Edvard Hagerup, berømt norsk Komponist og Pianist, f. i Bergen 15/6 1843. Han arvede sit Talent efter sin musikalske Moder (f. Hagerup), der var en fremragende Pianistinde. 6 Aar gl. fik han af hende den første Undervisning paa Klaveret. Sin første Komposition skrev han i 9 Aars Alderen. Tidlig mødte han Ole Bull, efter hvis Raad G. i 58 blev sendt til Leipzig. Her gjorde især Chopins, Wagners og Schumanns Musik et stærkt Indtryk paa ham. I 62 drog han til Kjøbenhavn og studerede her videre under Gade. Ved at høre Gade og Hartmanns Musik ansloges de nordiske Strenge i Griegs Øre, og da han her tillige stødte paa den begavede Landsmand Richard Nordraak, var G.s Kunstretning givet. Han skrev nu en Række Romancer, Sange og Humoresker; et Par storartede Sonater komponerede han ogsaa her. Ved denne Tid stiftede han Bekendtskab med sin senere Hustru, Nina Hagerup, som med saa meget Talent har sunget hans Sange og inspireret hans Pen. Siden har G. ved sine talrige Kompositioner vundet en Berømmelse baade i Hjemmet og i Udlandet som ingen anden norsk Komponist, og han har derhos ogsaa som Pianist og Dirigent ved Opførelsen af sine egne Verker stadigt flettet nye Grene ind i sin Kunstnerkrans. Man behøver blot at høre Musiken til "Sigurd Jorsalafar", "Per Gynt", "Foran Sydens Kloster" og nogle af hans Sonater, for at finde det rimeligt, at han nævnes blandt Nutidens store Komponister.

(KOBBERSTIKK: Edvard Grieg)