Illustreret Konversationsleksikon.

Grammofon

Grammofon, gr., et Lydapparat i Lighed med EdisonsFonograf (s.d.O.), men dog deri forskelligt fra denne, at Lydbølgerne ikke optegnes paa en Cylinder, men paa en horisontalt roterende Metalskive, som er forsynet med en svag Ætsgrund. Indtrykkene indætses i denne, og man erholder saaledes uforgængelige (modsat Vokscylindrene paa Fonografen) Plader, der kunne mangfoldiggøres ad galvanoplastisk Vej. For at fremkalde Lyden igen benytter men et særegent Apparat, der kan gengive den saa tydeligt, at flere Hundrede Personer kunne høre den samtidig.