Illustreret Konversationsleksikon.

Gongong

Gongong, kinesisk Bækkeninstrument, der slaas med en tyk Trommestok, overtrukken med Læder eller Tøj. Bruges i Orkester til at frembringe en uhyggelig, sørgelig Virkning og anvendes derfor hyppigt i Sørgemarcher. Paa vore Teatre benyttes den, naar Politiet vil standse en langvarig eller støjende Meningskamp mellem Publikum om et opført Stykke; efter at G. har lydt, maa ingen fortsat Meningstilkendegivelse finde Sted.