Illustreret Konversationsleksikon.

Gigt

Gigt(Arthritis), en Sygdom, hvis Aarsag ikke kendes, men som synes at staa i Forbindelse med sygelige Forandringer i Urinudskillelsen. Den optræder med periodiske Smerteandfald i Leddene, som paa Grund af Aflejring af urinsure Salte paa Ledenderne blive deforme og mindre bevægelige. Enkelte Led angribes særlig hyppig, saaledes Leddene i Stortaaen (Podagra), i Fingrene (Chiragra), sjældnere Skulder og Knæ. Sygdommen er meget arvelig, findes ofte i Familier med Nerve- og Sindsygdomme, er almindeligst hos Manden efter 30. Aar og vanskelig helbredelig.