Illustreret Konversationsleksikon.

Gift

Gift(Venenum, Virus) er et Stof, som i Følge sin kemiske Sammensætning virker skadeligt paa den dyriske Orgenisme. Adskillige Giftstoffer virke dog kun skadeligt i større Mængde eller stærkere Koncentration, f.Eks. Alkohol og Svovlsyre. Narkotiske G. (Opium, Morfin, Atropin, Kloroform osv.) virke bedøvende og lammende og derved dræbende. Ætsende G. (Mineralsyre, Karbolsyre, stærk Kali- og Natronlud osv.) virke ødelæggende paa vævene. Som stærk G. virke ogsaa visse Bakteriers Dekompositionsprodukter (Ptomainer). I tilfælde af Forgiftning sørges fremfor alt for at bringe Giftstoffet ud af Organismen ved Brækmidler (Sæbevand), Maveudpumpninger og Afføringsmidler; endvidere gives Modgifte, forskellige ved de forskellige Gifte. Akut Forgiftning, naar Symptomerne optræde straks efter en enkelt Dosis, kronisk Forgifting, naar Giftstoffer kan indtages i længere Tid, før det udøver sin skadelige Virkning (f.Eks. Blyforgiftning hos Malere og Typografer).