Illustreret Konversationsleksikon.

Gentleman

Gentleman, eng [djentl'mænn], i England opr. brugt om en Mand af god Herkomst, hørende til the gentry, i Modsætning til Adelen paa den ene Side og den store Masse paa den anden Side. Senere om alle, der ikke leve af Haandværk eller Arbejde og paa Grund af deres Velstand, Dannelse og sociale Stilling høre til det saakaldte "gode Selskab." Flertal gentlemen.