Illustreret Konversationsleksikon.

Genklang

Genklangeller Resonans. I Kirker og andre store Rum mærker man let, naar man taler med stærk Stemme, at Lyden kastes tilbage fra Væggene, at den tilbagekastede Lyd blandes med den oprindelige og forstærker den. Denne tilbagekastede Lyd er det, man kalder G. Er Rummet meget stort, vil G. fra de fjernere Vægge komme kendelig senere end fra de nærmere, og derved kan G. komme til at vare meget længere end den oprindelige Lyd, især da Lyden kan blive tilbagekastet flere Gange efter hverandre. I Rum, hvor G. er stærk og langvarig, er det vanskeligt at forstaa Tale, især naar den talendes Stemme er stærk og klangfuld. G. dæmpes meget ved tykke Tæpper og Tapeter.