Illustreret Konversationsleksikon.

Geni

Geni, fr., [schenih], skabende Evne, i Regelen i en enkelt Retning, f.Eks. musikalsk, digterisk, filosofisk, matematisk o.s.v., idet det er sjældnere, at G. omfatter flere Retninger samtidigt. Uden Uddannelse og Studium naar G. imidlertid ikke de højeste Resultater, og man taler derfor med Rette om mislykkede G., der netop paa Grund af Mangel paa tilstrekkelig Uddannelse ikke ere naaede saa vidt, som deres højere Begavelse berettigede til at vente, eller vel endog helt ere gaaede til Grunde. Genial, aandfuld, aandrig. Genialitet, Aandfuldhed, aandelig Skaberkraft.