Illustreret Konversationsleksikon.

Gamin

Gamin, fr., [-mæng], Dreng, Gadedreng; er i Begreb med at blive dansk Fremmedord, især om yngre Mennesker, der, uagted de høre til de bedre Samfundslag, opføre sig paa en flabet Maade.